biECM pomaga usprawnić pracę w obszarze współdzielenia wiedzy i informacji gromadzonych w organizacji.

"Wyzwaniem projektu było opracowanie systemu, który ułatwi zarządzanie stale rosnącą liczbą informacji oraz usprawni proces przygotowywania materiałów na bazie aktualnej wiedzy". Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju - Resort, który został utworzony w celu wspierania i rozwoju polskich przedsiębiorców. Zajmuje się także analizami gospodarczymi, realizacją programów wspierających polską gospodarkę, czy negocjowaniem umów międzynarodowych w celu nawiązywania bliższych stosunków gospodarczych z innymi państwami.

Dotarcie do najważniejszej informacji, to nie problem

Ministerstwo oczekiwało rozwiązania, które pozwoli na efektywne skatalogowanie dokumentów, stworzenie mechanizmu inteligentnego wyszukiwania informacji wg kontekstu i treści oraz współdzielenie zgromadzonej wiedzy w ramach całej organizacji.

Cele rozwiązania

Szybszy dostęp do danych, do tej pory rozproszonych, trudno lub całkowicie niedostępnych z poziomu pracownika.
Efektywne wykorzystanie informacji zgromadzonych w postaci dokumentów cyfrowych, korespondencji mailowej.
Wyeliminowanie opóźnień w dostarczeniu dokumentów poprzez skrócenie czasu przygotowywania zamawianych materiałów.

Korzyści

Precyzyjne typowanie interesujących dokumentów, dzięki "rozumieniu" zawartości dokumentu, intencji zapytania i potrzeb użytkownika.
Eliminacja nadmiarowego nakładu pracy na dokumenty już wytworzone, poprzez wykrywane duplikatów i dokumentów podobnych.
Skrócenie czasu wyszukiwania treści i kontekstu, dzięki wykorzystaniu cech dokumentu.
Oszczędność czasu na opisanie dokumentów, dzięki automatycznemu wydobywaniu słów kluczowych, pojęć nazwanych, generowaniu streszczenia oraz klasyfikacji.
Scentralizowanie dostępu do rozproszonych zasobów informacyjnych, poprzez integrację z powszechnie używanymi narzędziami do zarządzania treścią.
Redukcja obszaru niepewności w procesie podejmowania decyzji dzięki wydobyciu danych z obszaru dark-data.*

Image
Ministerstwo Rozwoju
1200
Pracowników
25
Departamentów
4 mln
Dokumentów tekstowych