ANALITYKA
BIZNESOWA

Kompleksowe usługi w zakresie analityki biznesowej,
wdrażania rozwiązań dla centrów raportowania, budowy hurtowni danych

Usługi Business Intelligence

Hurtownie danych i Big Data

Budując hurtownie danych, w zależności od wolumenu danych, oczekiwań i możliwości finansowych Klienta stosujemy różne rozwiązania. W przypadku dużych wolumenów danych proponujemy rozwiązania hybrydowe, w oparciu o sprawdzone technologie klasy big-data, komercyjne oraz open-source. Do zasilania hurtowni stosujemy narzędzia ETL open-source, płatne narzędzia ETL lub wysoko wydajne narzędzia do replikacji on-line. Korzystamy z narzędzi Oracle, Microsoft, Pentaho, Vertica oraz elementów ekosystemu Hadoop.

Systemy raportowo-analityczne

Analityka Biznesowa obejmująca ocenę aktualnego stanu przedsiębiorstwa na różnych poziomach szczegółowości. Oferujemy wsparcie przy predykcji możliwych scenariuszy rozwojowych czy wyszukiwanie odchyleń pomagające znajdować anomalie w funkcjonowaniu firmy i ich eliminację. Nasza firma oferuje zaawansowane usługi analizy danych i ich wizualnej prezentacji w oparciu o technologie Microsoft Power BI, Qlik Sense,  Oracle BI, Tableau oraz IBM Cognos.

Wsparcie rozwiązań BI i szkolenia

Oferujemy wsparcie dla istniejących rozwiązań klasy Business Intelligence dla wszystkich widących technologii na rynku (MS Power BI, Qlik, Tableau, Oracle,  Cognos). Dostosowujemy parametry wsparcia do indywidualnych potrzeb Kllientów. Zapewniamy krótkie czasy reakcji i doświadczonych specjalistów realizujących wsparcie, zarówno przy problemach technicznych z rozwiązaniem, jak i w przypadku pytań użytkowników. Szkolimy twórców raportów w zakresie korzystania z platform raportowych, budowy raportów i modeli danych.

Bezpieczeństwo danych w bazach Oracle

Wdrażamy dedykowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa baz danych opartych o rozwiązania Oracle. Oferujemy audyty baz danych Oracle pod kątem bezpieczeństwa i wydajności. Implementujemy rozwiązania dostosowujące bazy danych do wymagań narzuconych przez RODO. Kompleksowo zabezpieczamy bazy Oracle przed kradzieżą danych, nawet w przypadku gdy przestępcy uzyskają dostęp  do backupu bazy.

Migracje rozwiązań BI

Przeprowadzamy audyty istniejących kompleksowych rozwiązań BI pod kątem wydajności, zgodności ze sztuką i efektywności finansowej. W ramach analizy rekomendujemy optymalne ścieżki rozwoju centrów raportowych uwzględniając najlepsze obecnie dostępne rozwiązania klasy BI oraz narzędzia zarządzania hurtowniami danych. Sprawnie przeprowadzamy projekty migracji między platformami lub optymalizacji użytkowanego rozwiązania.

Kontakt z ekspertem

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola