Automatyczna dystrybucja raportów

  • Pakiet rozszerzający funkcjonalność MS Power BI Report Server
  • Nie wymaga korzystania z usług chmurowych

Rozwiązanie dedykowane dla firm korzystających
z MS Power BI Report Server zainstalowanym
we własnej sieci intranet.

Może być alternatywą dla dostępnych na rynku usług chmurowych o podobnych funkcjonalnościach.

bi Reports Daily

Image

Automatyczna dystrybucja raportów:

Harmonogram generowania raportów

Automatyczna dystrybucja raportów, oparta o indywidualne harmonogramy.

Możliwość wyboru jednego z dwóch formatów dostarczanych raportów:

PDF – wizualizacje wybranych zakładek raportu w formie graficznej.
XLSX – dane tabelaryczne i opcjonalnie - wizualizacje wybranych zakładek raportu.

Raporty grupowe

Wysyłka mailem jednolitych raportów do grupy użytkowników.

Raporty indywidualne

Wysyłka dedykowanych raportów, zawierających wyłącznie zakres danych przeznaczony dla konkretnego użytkownika. Ograniczanie danych w raporcie bazuje na adresie e-mail, na który wysyłany jest raport.

Anonimowy dostęp do raportów:

Anonimowy dostęp do wybranych raportów

Możliwość korzystania z interaktywnych raportów w trybie anonimowym poprzez funkcjonalność serwera pośredniczącego. Udostępniane są tylko raporty wskazane przez administratora serwera raportów.

Raporty na firmowym portalu

Umożliwia osadzenie raportów na stronach intranetowych
i internetowych i korzystanie z nich bez konieczności logowania.

Bezpieczeństwo

Zapewnia zgodność z regułami poufności i ograniczonego dostępu do wrażliwych informacji.

Lista harmonogramów

Przeglądaj utworzone harmonogramy
jako kafelki
lub jako listę.
Ikony prezentują typ dokumentu (PDF / XLSX)
oraz to czy raport jest indywidualny czy grupowy.


Konfiguracja harmonogramu

Wskaż raport i zakładki, które chcesz zaprezentować. Wybierz częstotliwość generowania raportu.
Zdecyduj, czy raport ma zawierać dane ograniczone
do potrzeb poszczególnych użytkowników (raport indywidualny) czy wszyscy odbiorcy zobaczą te same dane (raport grupowy).

Definicja harmonogramu

Określaj częstotliwość i terminy wysyłki raportów korzystając z wygodnego graficznego wizard’a.

AUTOMATYCZNA WYSYŁKA RAPORTÓW ZA POMOCĄ BI REPORTS DAILY

Wysyłaj raporty do kogo chcesz, dokąd chcesz i tak często
jak chcesz.

Miej pewność, że ważne raporty dotrą na czas do wybranych użytkowników, bez konieczności generowania ich ręcznie.


SPRAWDŹ CENĘ
Korzyści biznesowe

Ważne raporty na czas u użytkowników, bez konieczności generowania ich ręcznie.

Wysyłasz raporty do kogo chcesz, dokąd chcesz i tak często jak chcesz.

Wszystkie dane i raporty pozostają zamknięte bezpiecznie
w Twojej sieci.

Raporty publiczne są udostępniane wygodnie, bezpiecznie
i efektownie.

Łatwa implementacja row-level-security przez prosty
i jednoznaczny mechanizm ograniczania dostępu do danych.

W instalacjach z dużą liczbą końcowych odbiorców ogranicza nakłady na administrowanie Power BI Report Server

Integracja z narzędziem bi DQM
Potrzebujesz sprawdzić jakość danych wyświetlanych raporcie, a nie jedynie jakość danych w bazie?
Dzięki integracji bi ReportsDaily i biDQM jest taka możliwość:
  • Raport będzie generowany cyklicznie, w oparciu o harmonogram w bi Reports Daily.
  • Dane przetworzone przez model w raporcie, dokładnie tak jak widzi je odbiorca raportu, zostaną zapisane na potrzeby weryfikacji.
  • Aplikacja bi DQM porówna  je z danymi źródłowymi standardowym testem.
  • Teraz masz pewność, że codziennie do użytkowników trafia precyzyjny i aktualny raport.

Kontakt z ekspertem

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola