Business Intelligence

Wydobywaj wiedzę z dokumentów

Dostarczamy kompleksowe usługi w zakresie analityki biznesowej, wdrażania rozwiązań dla centrów raportowania, budowy hurtowni danych

Zobacz też usługi uzupełniające

Usługi

 
Analityka Biznesowa (ang.:Business Intelligence), to obszar działań obejmujący ocenę aktualnego stanu przedsiębiorstwa na różnych poziomach szczegółowości, wsparcie przy predykcji możliwych scenariuszy rozwojowych czy wyszukiwanie odchyleń pomagające znajdować anomalie w funkcjonowaniu firmy i ich eliminację. Nasza firma oferuje zaawansowane usługi analizy danych i ich wizualnej prezentacji w oparciu o technologie Microsoft Power BI, Qlik Sense,  Oracle BI, Tableau oraz IBM Cognos.
Budując hurtownie danych, w zależności od wolumenu danych, oczekiwań i możliwości finansowych Klienta stosujemy różne rozwiązania. W przypadku dużych wolumenów danych proponujemy rozwiązania hybrydowe, w oparciu o sprawdzone technologie klasy big-data, komercyjne oraz open-source. Do zasilania hurtowni stosujemy narzędzia ETL open-source, płatne narzędzia ETL lub wysoko wydajne narzędzia do replikacji on-line. Korzystamy z narzędzi Oracle, Microsoft, Pentaho, Vertica oraz elementów ekosystemu Hadoop.
Wdrażamy dedykowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa baz danych opartych o rozwiązania Oracle. Oferujemy audyty baz danych Oracle pod kątem bezpieczeństwa i wydajności. Implementujemy rozwiązania dostosowujące bazy danych do wymagań narzuconych przez RODO. Kompleksowo zabezpieczamy bazy Oracle przed kradzieżą danych, nawet w przypadku gdy przestępcy uzyskają dostęp  do backupu bazy.
Oferujemy wsparcie dla istniejących rozwiązań klasy Business Intelligence dla wszystkich widących technologii na rynku (MS Power BI, Qlik, Tableau, Oracle,  Cognos). Dostosowujemy parametry wsparcia do indywidualnych potrzeb Kllientów. Zapewniamy krótkie czasy reakcji i doświadczonych specjalistów realizujących wsparcie, zarówno przy problemach technicznych z rozwiązaniem, jak i w przypadku pytań użytkowników. Szkolimy twórców raportów w zakresie korzystania z platform raportowych, budowy raportów i modeli danych.
Przeprowadzamy audyty istniejących kompleksowych rozwiązań BI pod kątem wydajności, zgodności ze sztuką i efektywności finansowej. W ramach analizy rekomendujemy optymalne ścieżki rozwoju centrów raportowych uwzględniając najlepsze obecnie dostępne rozwiązania klasy BI oraz narzędzia zarządzania hurtowniami danych. Sprawnie przeprowadzamy projekty migracji między platformami lub optymalizacji użytkowanego rozwiązania.
Image

Produkty

Rozwiązanie biControlling umożliwia analizę, filtrowanie i drążenie wielowymiarowych raportów w czasie rzeczywistym. Raporty obejmują m. in. KPI sprzedażowe, finansowe i techniczne. Poszczególne raporty umożliwiają analizę odchyleń w zakresie planów (z wersjonowaniem), prognoz i wykonania, tworzenie rankingów oraz analizę wyników w czasie. Rozwiązanie zapewnia różnorodność sposobów wizualizacji danych oraz dużą elastyczność i adaptowalność interfejsu użytkownika do wszystkich popularnych stacjonarnych i mobilnych systemów operacyjnych (komputer, tablet, telefon).

 

Pakiet  analityki  predykcyjnej, dedykowany dla konkretnych branż: energetyka, media, służba zdrowia. Wstępnie przetrenowane modele, już od początku wdrożenia,  adaptacyjnie dopasowują wartości parametrów do specyfiki  danych naszych Klientów.  

 

Kontakt z Ekspertem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie
oraz przedstawienia oferty marketingowej BI Insight S.A. Pełną treść Klauzuli Informacyjnej.