Cyber Fraud & Risk Management

Zmniejsz ryzyko, zapobiegaj oszustwom i spełnij wymagania zgodności z przepisami dzięki wysoce rozszerzalnej i elastycznej platformie, która zapewnia niezrównaną ochronę przed oszustwami.


Rozwiązanie CFRM firmy Bottomline

Zgodność z przepisami prawa

Rosnące wymagania regulacyjne wraz restrykcyjnym obowiązkiem ich przestrzegania oraz kary nakładane przez regulatora wpływają na instytucje finansowe, których środowisko biznesowe obarczone jest zwiększonym ryzykiem.

W związku z powyższym instytucje finansowe pod wpływem ogromnej presji muszą poszukiwać skutecznych sposobów prowadzenia działalności w taki sposób, aby uniknąć kar pieniężnych, nie szkodzić swojej reputacji i zachować dobre relacje z klientami.

Problemy, z którymi mierzą się instytucje finansowe w kontekście zachowania zgodności z przepisami prawa komplikuje złożoność wykorzystywanych technologii połączona z wielością systemów oraz zależnością od procesów manualnych.

Platforma CFRM zapewnia zmniejszenie ryzyka operacyjnego oraz zapobiega oszustwom przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności modelu biznesowego z przepisami prawa.

Jest szybka, elastyczna i łatwa w rozbudowie przy relatywnie niskiej złożoności systemu.

Zwiększ prędkość, aby osiągnąć regulacyjne wymagania zgodności zprzepisamijednocześnie zmniejszając złożoność systemu.

Rozwiązanie

 
Jako część pakietu Cyber Fraud and Risk Management, rozwiązanie Bottomline Compliance dostarcza instytucjom finansowym kompleksową ofertę, która zapewnia zgodność z przepisami przy jednoczesnym zmniejszeniu złożoności systemu.
Zapewnia udoskonalenie programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, uzyskanie skutecznego przestrzegania międzynarodowych przepisów sankcyjnych, usprawnienie monitorowania płatności, wskazanie na możliwe ryzyko rozliczeniowe oraz automatyzacje raportowania podejrzanych działań.

Funkcjonalność

 • Monitorowanie zachowań klientów, pracowników i innych podmiotów

 • Profilowanie i alertowanie w oparciu o wzorce behawioralne i dynamiczną ocenę ryzyka

 • Zintegrowane zarządzanie listami, w tym integracja z listami stron trzecich, obsługa niestandardowych list

 • Wizualne mapowanie połączeń pomiędzy podejrzanymi działaniami a użytkownikami według szeregu zmiennych z analizą linków

 • Zautomatyzowana identyfikacja i obsługa przypadków wymagających raportowania o podejrzanych działaniach (SAR).

Korzyści

 • Szybsze wykrywanie podejrzanych działań związanych z praniem pieniędzy dzięki alertom w czasie rzeczywistym oraz monitorowaniu aktywności na kontach klientów

 • Uzyskanie pełnego obrazu relacji między osobami, grupami i podmiotami

 • Łatwiejsze ustalanie profili ryzyka i monitorowanie klientów lub transakcji wysokiego ryzyka, które wymagają dodatkowej kontroli

 • Usprawnienie procesu raportowania, aby był zgodny z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dzięki sprawdzonemu globalnemu rozwiązaniu, które może być dostosowane do specyficznych wymogów regulatora krajowego

Chroń płatności w różnych aplikacjachkanałach i typach płatności

Bezpieczne płatności
moduły Secure Payments

Złożoność płatności biznesowych, uwarunkowana nowymi metodami ich realizacji wraz ze wzrostem szybkości transakcji i wagi wymagań zgodności z przepisami prawa, tworzy nowe kategorie ryzyka dla instytucji finansowych na całym świecie.

Rozwiązanie

Rozwiązanie CFRM Secure Payments zabezpiecza wszelkie rodzaje płatności niezależnie od użytych aplikacji i kanałów przez które płatności są dokonywane. Dzięki zaawansowanej analizie zachowań użytkowników i eksploracji przepływów transakcyjnych z użyciem uczenia maszynowego zmniejszone zostaje ryzyko związane z oszustwami finansowymi.

Funkcjonalność

 • Obsługuje szeroki zakres aplikacji (platformy bankowe, centra płatnicze, biura obsługi, TMS, ERP) kanały (online i offline) i typy płatności (ACH, Bacs, Bill Pay, Check, Fedwire, FileAct, ISO 20022, SEPA, SIC4)

 • Inteligentnie profiluje aktywność użytkownika na każdym koncie oraz wykrywa odchylenia i powiadamia w czasie rzeczywistym o podejrzanej aktywności

 • Wykrywa nieuczciwe płatności w czasie rzeczywistym i blokuje płatności przed ich realizacją

 • Wykorzystuje inteligentne uczenie maszynowe, wykrywanie oparte na regułach i profilowanie behawioralne w celu zapewnienia wielowarstwowych zabezpieczeń, które zmniejszają ryzyko oszustwa i fałszywe alarmy

 • Kompleksowe centrum dochodzeniowe umożliwia analitykom śledczym łatwe dostosowanie parametrów punktacji, metod obliczeniowych i progów alertowania

 • W pełni integruje się z innymi rozwiązaniami bezpiecznych płatności Bottomline (np. Secure Payment for SWIFT), aby stworzyć doskonałe środowisko wykrywania oszustw.

Korzyści

 • System CFRM znacząco poprawia zdolność właściwej oceny i zmniejszenie ryzyka dzięki międzykanałowej ochronie wszystkich rodzajów płatności i aplikacji

 • Zwiększa sprawność i dokładność wykrywania oszustw dzięki technologii opartej na obszernej wiedzy na temat ryzyka, zgodności z normami i płatnościach.

 • Poprawia produktywność i dokładność analiz dzięki zintegrowanej bogatej wizualizacji i narzędziom wspomagającym ekspertyzy.

Wykrywanie nadużyć Wewnętrznych

Złożoność płatności biznesowych uwarunkowana nowymi metodami ich realizacji wraz ze wzrostem szybkości transakcji i wagi wymagań zgodności z przepisami prawa, tworzy nowe kategorie ryzyka dla instytucji finansowych na całym świecie.

Szybko identyfikujdiagnozuji zatrzymuj podejrzane aktywności użytkowników dzięki dogłębnej analizie.

W ciągu ostatnich kilku lat spektrum zagrożeń zmieniło się tak bardzo, że to, co kiedyś było dobrą strategią bezpieczeństwa, prawdopodobnie nie nadąża za zwiększającą się z dnia na dzień złożonością zagrożeń. Dawno minęły czasy, gdy tradycyjne narzędzia były wystarczającą ochroną do zabezpieczenia krytycznych aplikacji, procesów płatności, własności intelektualnej i poufnych danych. Konieczne jest, aby organizacje wprowadzały innowacje w celu ochrony, przyjmując sprawne rozwiązania, które koncentrują się na rzeczywistych zachowaniach użytkowników.

Funkcjonalność i zalety systemu

 • Szybko wykrywaj podejrzane działania dzięki inteligentnej platformie opartej na analizie zachowań użytkowników w czasie rzeczywistym i uczeniu maszynowym nasyconej specjalistyczną wiedzą światowej klasy ekspertów analizy zachowań użytkownik  i analizy danych

 • Uzyskaj pełny obraz dzięki zapisowi aktywności wszystkich użytkowników, w tym uprzywilejowanych użytkowników IT, z wizualnym odtwarzaniem każdego ekranu, naciśnięcia klawisza i przepływu ekranów w aplikacjach, do których uzyskano dostęp

 • Znacząco skróć czas analizy śledztwa i popraw skuteczność w identyfikowaniu, analizowaniu i dokumentowaniu podejrzanych zachowań
 • Wykrywa oszustwa wewnętrzne, przejęcie konta pracownika i wyciek danych,
 • Monitoruje bezpieczeństwo sieci w czasie rzeczywistym,
 • Przechwytuje szczegółową ścieżkę audytu zachowania użytkownika z wizualnym odtworzeniem każdego ekranu w podstawowych aplikacjach biznesowych
 • Silnik analityczny z inteligentnym uczeniem maszynowym i profilowaniem statystycznym użytkowników i grup porównawczych
 • Koreluje alerty z predykcyjnymi wynikami ryzyka
 • Idealny do przypadków nadużyć pracowników lub przejęcia danych uwierzytelniających

SzybkoSprawnie zwalczaj próby prania pieniędzy oparte na skomplikowanych schematach, aby lepiej spełniać wymagania regulacyjne.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) monitorowanie transakcji

Złożoność płatności biznesowych uwarunkowana nowymi metodami ich realizacji wraz ze wzrostem szybkości transakcji i wagi wymagań zgodności z przepisami prawa, tworzy nowe kategorie ryzyka dla instytucji finansowych na całym świecie.

Monitorowanie, wykrywanie i zgłaszanie prania pieniędzy może być kosztowne, skomplikowane i podatne na błędy. Wymaga to od organizacji zachowania należytej staranności w dynamicznym środowisku w celu ograniczenia ryzyka i zachowania zgodności.

Monitorowanie transakcji w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy umożliwia organizacjom wydajne i dokładne monitorowanie transakcji finansowych pod kątem podejrzanych działań, ustalanie profili ryzyka, generowanie alertów i wszystkich niezbędnych raportów dotyczących wymogów regulacyjnych.

Korzyści i funkcje

 • Szybsze wykrywanie podejrzanych działań związanych z praniem pieniędzy dzięki alertom w czasie rzeczywistym oraz rozwiązaniu, które śledzi aktywność na kontach klientów

 • Uzyskanie pełnego obrazu relacji między osobami i grupami, umożliwiając szybkie wykrywanie podejrzanych działań

 • Ustalenie profili ryzyka i monitorowanie klientów lub transakcji wysokiego ryzyka wymagających dodatkowej kontroli

 • Usprawnienie procesu raportowania w instytucji, tak aby był zgodny z przepisami AML / CFT dzięki sprawdzonemu globalnemu rozwiązaniu, które spełnia wymagania specyficzne dla systemu prawnego kraju, w którym prowadzona jest działalność.

ZmniejszZminimalizuj ryzyko i zwiększ zaufanie organizacji, aby zapewnić zgodność z sankcjami i przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Zarządzanie ryzykiem i zgodnością

Złożoność płatności biznesowych uwarunkowana nowymi metodami ich realizacji wraz ze wzrostem szybkości transakcji i wagi wymagań zgodności z przepisami prawa, tworzy nowe kategorie ryzyka dla instytucji finansowych na całym świecie.

W dzisiejszym złożonym środowisku płatności globalnych skuteczne zapewnienie zgodności z sankcjami i wymogami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy jest trudniejsze niż kiedykolwiek. Ciężar potencjalnych kar i negatywny wpływ na reputację staje się coraz trudniejszy do spełnienia.
 
CFRM Sanctions Screening pozwala instytucjom na poufne filtrowanie transakcji względem globalnych list sankcji, aby zapewnić zgodność z wymogami regulatora. Rozwiązanie dopasowuje klientów i transakcje do wewnętrznych i importowanych list sankcyjnych (OFAC, FATF, NCCT, PEP itp.), wykorzystując zaawansowane analizy i techniki, w celu ograniczenia ryzyka i zmniejszenia fałszywych wyników pozytywnych.

Korzyści i funkcje

 • Kompleksowa ochrona instytucji dzięki zintegrowanemu zarządzaniu ponad 100 globalnymi listami sankcji zapewniającymi najwyższy poziom dokładności

 • Lepsza kontrola dzięki możliwości dostosowania poziomu precyzji wymaganego do identyfikowania i oznaczania trafień

 • Szybsze wykrywanie podejrzanych działań dzięki alertom w czasie rzeczywistym oraz rozwiązaniu, które śledzi aktywność na kontach klientów

 • Wyższa wydajność dzięki inteligentnemu wykrywaniu bezpośrednich i pośrednich powiazań pomiędzy kontami a klientami

 • Bezproblemowa integracja z innymi rozwiązaniami w pakiecie Cyber Fraud and Risk Management.

Kontakt z ekspertem

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola