Anti Money Laundering / Fraud Management

Cyber Fraud & Risk Management

System wspomagający zwalczanie procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Audyt AML

Audyt zgodności systemu AML, weryfikacja z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kontakt z Ekspertem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie
oraz przedstawienia oferty marketingowej BI Insight S.A. Pełną treść Klauzuli Informacyjnej.