© 2018 BI Insight S.A.   |   

 • LinkedIn BII
 • Facebook BII

info@biinsight.pl  |  +48 (22) 20 11 499

Aktualne oferty pracy
Project Manager

Zadania

 • Wdrażanie i rozwój narzędzi Business Intelligence

 • Współpraca z klientem zewnętrznym, zarządzanie jego oczekiwaniami oraz uzgadnianie rozwiązań w zakresie wdrażanych funkcjonalności

 • Opracowywanie planów wdrożeń nowych usług i zmian w usługach klientów

 • Opracowywanie harmonogramów i budżetu projektu

 • Wdrażanie projektów zgodnie z harmonogramem i przewidzianym budżetem

 • Kierowanie pracami zespołu projektowego, bieżący nadzór nad przebiegiem prac i koordynowanie projektów

 • Ścisła współpraca z zespołem projektowym

 • Raportowanie i prezentowanie postępów prac

 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Bieżąca kontrola budżetu i terminowości wykonania zadań projektowych

 

 

Wymagania

 • Minimum dwuletnie doświadczenie w roli Kierownika Projektów

 • Wskazane doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru business intelligence, hurtowni danych lub big data

 • Umiejętność tworzenia budżetów i harmonogramów

 • Doświadczenie w pracy w dynamicznym środowisku biznesowym

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym

 • Orientacja na zrozumienie potrzeb klienta

 • Znajomość języka angielskiego

 • Dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole

 • Samodzielność w działaniu

 • Mile widziane certyfikaty z zarządzania projektami