© 2018 BI Insight S.A.   |   

  • LinkedIn BII
  • Facebook BII

info@biinsight.pl  |  +48 (22) 20 11 499

Data Quality Monitoring

biDQM

Istotnie biznesowo dane przepływają w przedsiębiorstwie przez wiele systemów informatycznych, w tym dziedzinowe systemy transakcyjne, systemy przetwarzania i specjalizowanych kalkulacji danych, korporacyjne hurtownie danych i systemy analityczne udostępniające informacje zagregowane. Na podstawie tych danych podejmowane są decyzje biznesowe na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacji.

95% menedżerów wyższego szczebla uważa, że ​​dane są integralną częścią tworzenia ich strategii biznesowej.

The 2018 global data management benchmark report

użytkowników biznesowych twierdzi, że przygotowanie danych pochłania ogromne ilości czasu pracy

Jednym z kluczowych wyzwań jest utrzymanie poprawnej jakości danych. W najlepszym przypadku zła jakość danych w systemach może powodować konieczność angażowania dużych dodatkowych środków w manualne sprawdzanie jakości danych. W najgorszym przypadku skutkiem może być niepoprawna decyzja prowadząca do nieodwracalnych strat dla firmy.

System biDQM to dedykowane narzędzie do monitorowania jakości danych w obszarze istotnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa. biDQM zapewnia możliwość kontroli i oceny jakości informacji w organizacji bazując na danych gromadzonych w systemach transakcyjnych i analitycznych przedsiębiorstwa.

System oferuje 12 typów testów, w tym monitorujące integralność, spójność, kompletność danych oraz testy krzyżowe dla hurtowni danych.

 

Dostęp do systemu DQM  jest realizowany wyłącznie z poziomu przeglądarki internetowej.

 

System jest wyposażony w zestaw wbudowanych dashboard’ów oraz wygodnych widoków z których można sporządzać raporty w dowolnym zewnętrznym narzędziu klas self-service BI.

Data Quality Analytics (DQA)

Silnik analityczny systemu biDQM realizujący testy jakości danych.

Data Quality Configuration Center (DQCC)

Centralna konsola konfiguracyjna systemu, zawierająca przyjazny graficzny interfejs użytkownika do zarządzania środowiskiem biDQM. Umożliwia definiowanie poszczególnych obszarów biznesowych oraz technicznych, konfigurację testów, ustalenie poziomów istotności oraz  harmonogramów uruchamiania.

Data Quality Reports (DQR)

Zestaw gotowych dashboardów i raportów, w formie prezentacji graficznej

i tabelarycznej, zapewniających interaktywny dostęp do wyników przeprowadzonych testów jakości danych.

Opcjonalne pakiety modeli danych do popularnych aplikacji klasy self-service BI umożliwiające tworzenie raportów ad-hoc przez użytkowników, którym nie wystarczają raporty wbudowane, a nie chcą tworzyć raportów w oparciu o zapytania SQL.