© 2018 BI Insight S.A.   |   

  • LinkedIn BII
  • Facebook BII

info@biinsight.pl  |  +48 (22) 20 11 499

Data Base Monitoring

biDBM

Profilowany interfejs dla menadżera, administratora

i grup wsparcia.

biDBM zautomatyzuje kontrolę nad stanem i wydajnością baz danych przedsiębiorstwa.

Jeśli

✓ nadzorujesz pracę administratorów baz danych,

✓ zarządzasz wieloma bazami danych,

✓ chcesz skorzystać z najlepszych praktyk administratorów baz danych,

✓ chcesz zautomatyzować monitorowanie stanu baz danych,

✓ potrzebujesz aktualnej wiedzy o wydajności poszczególnych baz danych...

Dla kogo?

Dla menadżera: 

✓ Dashboard prezentujący syntetyczną ocenę stanu baz danych. 

 

Dla administratora:

✓ Wizualne narzędzia do monitorowania i administracji bazami danych.

✓ Automaty rozsyłające ostrzeżenia o przekroczeniach kluczowych parametrów.

✓ Elementy systemu eksperckiego wspierającego optymalną konfigurację systemów bazodanowych.

 

Dla service desku i grup wsparcia:

✓ Dashboardy prezentujące stan poszczególnych baz danych, sprofilowane pod zakres odpowiedzialności danej grupy wsparcia. 

Zapewnij swojej organizacji jedno źródło prawdy o stanie baz danych w organizacji, dające spójny obraz dla menadżera, administratorów i grup wsparcia.

Pozwól na zdjęcie z administratorów żmudnych czynności monitorowania na rzecz konfigurowalnego interfejsu przedstawiającego parametry baz danych w sposób czytelny w przejrzystym interfejsie graficznym.

biDBM wyręczy  administratorów w żmudnym i pracochłonnym ręcznym sprawdzania stanu baz danych.

Poprawi wiarygodność działu IT poprzez minimalizację liczby i częstotliwości awarii.

Poprawi postrzeganie działu IT zapewniając natychmiastową wiedzę odpowiednim liniom wsparcia o możliwości wystąpienia awarii.

Wystarczy Ci jeden system do kontroli baz danych w całej infrastrukturze Twojej organizacji.

Ze względu na zastosowanie bez-agentowej komunikacji z monitorowanymi bazami danych oraz z zastosowaniem parametryzacji w zakresie zbierania metryk, obciążenie monitorowanych baz jest minimalne. 

Dostęp do systemu biDBM jest realizowany wyłącznie z poziomu przeglądarki internetowej.

System jest wyposażony w zestaw wbudowanych dashboard’ów oraz wygodnych widoków, z których można sporządzać raporty w dowolnym zewnętrznym narzędziu klas self-service BI.

biDBM umożliwia administratorowi efektywne monitorowanie i zarządzanie wydajnością wielu różnorodnych systemów bazodanowych, rozporoszonych w całej organizacji, z poziomu jednego interfejsu

Dzięki gromadzonym w repozytorium metrykom oraz zaimplementowanym regułom predykcji możliwe jest podejmowanie działań proaktywnych zapobiegających wystąpieniu awarii lub niedostępności baz danych

Identyfikacja „wąskich gardeł” oraz ich eliminacja ogranicza konieczność inwestowania w bardziej wydajną infrastrukturę oraz pomaga w identyfikacji faktycznych źródeł problemów, takich jak, błędy w kodzie aplikacji biznesowej czy zastosowanie nieoptymalnych zapytań. 

Wybrane funkcjonalności biDBM

✓ Monitorowanie bieżącej wydajności poszczególnych baz danych zintegrowanych z rozwiązaniem;

✓ Śledzenie aktualnego trendu utylizacji zasobów poszczególnych serwerów bazodanowych oraz poszczególnych jego składników takich jak pamięć (w tym SGA czy bufory pamięci), CPU, I/O itp.;

✓ Śledzenie wydajności poszczególnych zapytań wykonywanych na monitorowanych bazach danych;

✓ Monitorowanie parametryzacji i konfiguracji  baz danych;

✓ Monitorowanie przestrzeni tabel;

✓ Raportowanie w czytelnej formie graficznej i tabelarycznej informacji dotyczących wydajności oraz przewidywanych, bądź faktycznie występujących problemach, w monitorowanych środowiskach;

✓ Generowanie i wysyłka powiadomień i interfejs do ich parametryzacji;

✓ Historyzacja gromadzonych metryk;

✓ Monitorowanie bieżącej konfiguracji klastrów bazodanowych;

✓ Monitorowanie konfiguracji Oracle Data Guard.