Oferta

biServices
Projektowanie i kompleksowe wdrożenia systemów klasy business intelligence i hurtowni danych

 • Świadczymy pełen zakres usług mających na celu kompleksowe wdrożenia business intelligence w przedsiębiorstwach. W zakres wdrożenia wchodzi analiza biznesowa i techniczna, projekt i implementacja hurtowni danych, realizacja procesów ETL, wdrożenie narzędzi analitycznych i raportujących oraz opieka powdrożeniowa i szkolenia użytkowników.

  Usługa wdrożenia pilotażowego pozwala na szybkie wdrożenie rozwiązania, stanowiącego „proof of concept” proponowanych przez nas rozwiązań. Wdrożenie przed docelowym wdrożeniem rozwiązań BI w firmie, pozwala wykazać jak skuteczny może być nasz system wspierający podejmowanie decyzji.

  Metodyka realizacji projektów BI Insight została wypracowana w trakcie 12 lat doświadczeń w dużych i bardzo dużych projektach z obszaru BI. Preferowane przez nas podejście oparte na prototypowaniu systemu i polega na dostarczaniu działającego fragmentu systemu na wczesnym etapie wdrożenia, co umożliwia dokładne dopasowanie wdrażanego systemu do poprzeb Klienta.

Transformacje i modernizacje hurtowni danych oraz systemów business intelligence

 • Pomagamy naszym Klientom w transformacji i modernizacji starzejących się systemów hurtowni danych i business intelligence  lub ich migracjach do najnowocześniejszych technologii analizy danych. Najnowsze osiągnięcia informatyczne, zarówno programowe jaki i sprzętowe, pozwalają obecnie na wykonywanie analiz danych wielokrotnie szybciej niż jeszcze kilka lat temu. Raporty i analizy, których przygotowanie zabierało do niedawna kilka lub kilkanaście godzin, obecnie powstają w ciągu zaledwie sekund lub minut. Co więcej, wiele potrzeb biznesowych w zakresie raportowania było nieosiągalych ze względu na zbyt długi czas oczekiwania na rezultaty. Czas wykonywania złozonych raportów był tak długi, że ich wyniki były nieaktualne w chwili udostępnienia raportu. Obecnie ta perspektywa uległa ogromnej przemianie. Nowoczesne motory bazodanowe i analityczne pozwalają na udostępnianie danych analitycznych na bieżąco.

Audyt BI

 • Celem audytu jest ocena zgodności ze standardami i planami realizacyjnymi procesu, identyfikację problemów i ich przyczyn, odpowiedź na pytanie, czy możliwe było osiągnięcie wyznaczonych celów ? Ponadto, sformułowanie stosownych zaleceń oraz wydanie opinii lub certyfikatu. Metodyka audytu BI Insight obejmuje działania związane z zapoznaniem się ze standardami realizacji projektów u Klienta, analizą dokumentacji biznesowej i technicznej, wywiadami z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację projektu w poszczególnych obszarach, testami realizowanego systemu BI, oceną projektu na podstawie zdobytych materiałów i opracowaniu rekomendacji.
   
 • BI Insight specjalizuje się w przeprowadzaniu audytu systemów Business Intelligence.

 

Intellinx Cyber Fraud and Risk Management
Projektowanie i kompleksowe wdrożenia systemów wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom (Fraud Management)

 • Każdego dnia w systemach informatycznych przedsiębiorstw dochodzi do prób nadużyć w dostępie do danych wrażliwych. Każdego dnia w systemach bankowych dochodzi do działań nielegalnych mających na celu pranie brudnych pieniędzy, nielegalne pozyskanie danych osobowych, kradzieże elektroniczne. Dla instytucji pragnących cieszyć się dobrą reputacją i wiarygodnością, umiejętność wychwytywania tego typu transakcji oraz zapobieganie im jest koniecznością.

  Wraz z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy, instytucje bankowe są zobowiązane do analizy rejestrowanych przez nie transakcji pod kątem ich legalności.

  Monitorowanie aktywności użytkowników systemów informatycznych oraz transakcji w celu wykrywania nadużyć i prania pieniędzy jest jednym z obszarów szerokiego wykorzystania technik „data miningu”.

  Cybernadużycia i cyberfraud to nie tylko pranie pieniędzy i nieautoryzowane operacje finansowe. To również nadużycia w dostępie do danych osobowych, dokumentów poufnych i danych wrażliwych. 

  Dzięki systemom wykorzystującym zaawansowane metody analizy danych możliwe jest nie tylko wykrywanie nadużyć, ale również zapobieganie im w czasie rzeczywistym.

  Intellinx jest innowacyjnym rozwiązaniem do wykrywania nadużyć w przedsiębiorstwie. Stanowi unikalne połączenie kompleksowego, bezinwazyjnego kolekcjonowania danych bezpośrednio z sieci korporacyjnej oraz wielokanałowych analiz z ostrzeganiem w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie pozwala organizacji na wykrywanie i zapobieganie nadużyciom wewnętrznym i zewnętrznym, wycieku informacji czy sabotażu IT.
  Przedstawiciele działów bezpieczeństwa i audytu wewnętrznego mogą wykorzystywać Intellinx w 3 podstawowych obszarach:

 • Wizualne odtwarzanie – system zbiera detaliczne dane transakcyjne i zapewnia pełny wgląd w aktywności użytkowników poprzez wizualne odtwarzanie poszczególnych ekranów i przepływu funkcjonalności realizowanych w ramach głównych systemów przedsiębiorstwa.
 • Wielokanałowe śledzenie zachowań w czasie rzeczywistym – zachowanie klientów, kont, pracowników i innych ważnych obiektów biznesowych jest rejestrowane i profilowane z wykorzystaniem silnika analitycznego Intellinx, który koreluje aktywności pomiędzy różnymi kanałami i generuje w czasie rzeczywistym ostrzeżenia na temat podejrzanych zdarzeń z różnych kanałów.
 • Dochodzenia i zarządzanie sprawami – podejrzane zdarzenia mogą być badane z wykorzystaniem przyjaznego interfejsu użytkownika WWW, umożliwiającego zarządzanie i dokumentowanie procesu dochodzenia oraz przegląd wszystkich istotnych informacji związanych z danym zdarzeniem, sprawą lub profilem z poziomu jednego skonsolidowanego interfejsu z możliwościami łatwego przechodzenia do powiązanych elementów.
 • System pomaga w zapewnieniu zgodności z wieloma regulacjami prawnymi:

               AML SAR,

               FATCA Identity Theft Red Flags,

               GLBA, PCI i inne regulacje, wymagające detalicznego logowania dostępu,

               Sarbanes-Oxley,

               Basel II - Mitigate Operational Risk,

               Privacy Regualtions - HIPAA, GLBA, EU Directive 95/46.

 • System Intellinx jest wykorzystywany głównie do wykrywania i zapobiegania nadużyciom i dla zgodności z regulacjami prawa. System może wykrywać różne typy nadużyć:

               Kradzież tożsamości,

               Pranie brudnych pieniędzy,

               Naduzycia kredytowe,

               Nadużycia ACH,

               Nadużycia ATM,

               Wyciek informacji,

               Sabotaż IT.

Zarządzanie wielokanałowymi kampaniami marketingowymi

 • Enterprise marketing management ma obecnie dużo bardziej przełomowe znaczenie dla biznesowego sukcesu niż kiedykolwiek wcześniej. Specjaliści od marketingu i sprzedaży potrzebują platformy programowania, która pomoże im zaangażować klienta w spersonalizowany, wielokanałowy dialog, stawić czoło rosnącej presji na złożoność marketingową i osiągnąć zwiększone dochody oraz mierzalne wyniki.
  Oferując unikatowe rozwiązanie EMM, obejmujące pełny cykl marketingowy – od analizy i planowania poprzez projektowanie, wdrażanie, aż po kontrolę - pakiet IBM Campaign (dawniej IBM Unica) zapewnia niespotykany dotąd poziom integracji, niezrównaną funkcjonalność oraz potężne możliwości automatyzacji procesów marketingu i sprzedaży.
  System IBM Campaign jest kompletnym pakietem oprogramowania wspierającym zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwach w celu zapewnienia ukierunkowanej i spójnej komunikacji poprzez wiele kanałów dotarcia z klientem.

Zaawansowana analiza danych, modele predykcyjne, data mining, big data

 • Rozwiązania BI są nierozerwalnie związane z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości statystycznych opartych na big data i technik data mining. Dzięki takim rozwiązaniem możliwe jest tworzenie modeli predykcyjnych, które potrafią dostarczyć wiedzę niezbędną do optymalizacji i dostosowania prowadzonych działań (np działań marketingowych, sprzedażowych).

biDQM
Zarządzanie jakościa danych (Data Quality) w oparciu o autorskie rozwiązania.

 • Jednym z poważniejszych wyzwań w zagadnieniach analizy danych jest utrzymanie poprawności i spójności danych. W najlepszym przypadku zła jakość danych może zaowocować niechęcią użytkowników do używania systemu BI. W najgorszym przypadku skutkiem może być niepoprawna decyzja prowadząca do poważnych strat dla przedsiębiorstwa. Aby tego uniknąć, organizacje inwestują ogromne środki w ręczną weryfikację jakości danych, angażując pracowników w sprawdzanie raportów i analizowanie wyników.

  biDQM zapewnia, że dane w systemach raportowych przedsiębiorstwa są poprawne, a decyzje biznesowe mogą być podejmowane pewnie w oparciu o wdrożony system BI. biDQM to kompletne rozwiązanie, które szybko dopasowuje się do istniejącego procesu zasilania hurtowni danymi źródłowymi. biDQM charakteryzuje się następującymi funkcjami i cechami:

 • zautomatyzowany proces zapewnienia jakości danych,
 • generowanie szerokiej gamy testów, opartych o zmienne wprowadzone przez użytkownika,
 • przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika;
 • dostęp i porównywanie danych z zewnętrznych źródeł,
 • wbudowany, dedykowany silnik do realizacji testów w optymalny sposób,
 • skalowalność w zależności od potrzeb i zakresu analizowanych danych,
 • alarmowanie o błędnych danych za pomocą dostępnych kanałów komunikacji (e-mail, sms),
 • tworzenie zaawansowanych raportów z uwzględnieniem ważności danych;
 • wiele wbudowanych algorytmów czyszczenia danych takich jak sprawdzanie spójności danych, generowanie brakujących wartości i inne,
 • szerokie wsparcie dla różnych predefiniowanych typów testów,
 • udostępnianie wyników przeprowadzonych testów w postaci predefiniowanych wskaźników KPI i raportów detalicznych,
 • wbudowane metody automatyzacji i dystrybucji informacji bazując na wynikach i istotności testów.
 • Systemy czyszczenia danych źródłowych są niezbędne w każdym projekcie systemów hurtowni danych i business intelligence. Użycie tych systemów wzmacnia zaufanie użytkowników do Hurtowni Danych, a także zmniejsza koszt i skraca czas wdrożenia w porównaniu z ręcznymi sposobami sprawdzania jakości danych.

biControlling
Transformacje i modernizacje hurtowni danych oraz systemów business intelligence

 • biControlling jest elastycznym systemem klasy Business Intelligence i jednocześnie platformą dostępu mobilnego do analiz i raportów, opartą na technologii Oracle Business Intelligence. Udostępnia użytkownikom mechanizmy do analizowania i tworzenia wielowymiarowych raportów w czasie rzeczywistym (planowanie, wykonanie, prognozowanie, analiza odchyleń itp.) na urządzeniach mobilnych. Umożliwia łączenie różnych perspektyw danych na wspólnych raportach, np. dane finansowe z technicznymi czy finansowe z kadrowymi. biControlling oferuje następujące możliwości:

 • gotowe, predefiniowane raporty, zestawienia i wykresy, automatycznie odświeżane i dostosowane do dalszego eksportu do różnych formatów,
 • planowanie i prognozowanie,
 • prezentacja w układzie miesięcznym i narastającym danych finansowych oraz w układzie kroczącym danych KPI na raportach, formatowanie warunkowe odchyleń, sygnalizowanie zagrożeń, automatyczne powiadamianie różnymi kanałami komunikacji,
 • wizualizacja danych na mapie obszarowej w odniesieniu do organizacji geograficznej przedsiębiorstwa,
 • samodzielne tworzenie wielowymiarowych raportów, analiz, wykresów oraz tworzenie wizualizacji danych w różnych okresach i konfiguracjach,
 • elastyczność i adaptowalność interfejsu użytkownika do wsyztskich popularnych mobilnych systemów operacyjnych.  

Analiza biznesowa i techniczna

 • Analiza biznesowa i techniczna pozwala uporządkować posiadane informacje, usystematyzować terminologię, zidentyfikować potrzeby informacyjne i skonfrontować je z posiadanymi systemami. W ramach analizy biznesowej i technicznej przygotowujemy dokumentację, której celem jest określenie obszarów i potrzeb informacyjnych oraz lokalizację rozwiązań business intelligence w ekosystemie informacyjnym przedsiębiorstwa.

Audyt BI i hurtowni danych oraz procesów związanych z zarządzaniem jakością danych

 • Przeprowadzony audyt hurtowni danych i procesów zarządzania jakością danych pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych zagrożeń, a co za tym idzie ich uniknięcie bądź zminimalizowanie negatywnych skutków. Klient otrzymuje pewność, że dotychczasowe działania przebiegały zgodnie z planem i firmowymi standardami.  

Wdrażanie systemów analizy danych obrazowych

 • Sprawność obecnie dostępnych mechanizmów analizy danych strukturalnych i niestrukturalnych osiągnęła poziom, który pozwala na ich zastosowanie w analizie obrazów video, korelacji z metadanymi z kamer nadzoru (CCTV) w celu wyznaczania wzorców zachowań i wykrywania anomalii. Wszystko w czasie rzeczywistym, aby reagować skutecznie na potencjalne nadużycia lub incydenty bezpieczeństwa.

Udostepnianie dowolnych baz danych za pomocą automatycznego API dla aplikacji w architekturze mikrousługowej (micro services architecture)

 • Mikrousługi dzięki wykorzystaniu dopasowanych aplikacji pozwalają na szybkie i skalowane dostosowanie rozwiązań technologicznych do potrzeb firmy. Dzięki reagującemu na bieżąco, automatycznemu API można usprawnić udostępnianie dowolnych baz danych w architekturze mikrousługowej.