Tematem naszej prezentacji były nadużycia uprawnień (fraud) oraz anonimizacja danych w kontekscie najnowszej regulacji GDPR.

Konferencja została objeta honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Zaprezenatowaliśmy zastosowanie systemów przeciwdziałania nadużyciom Intellinx oraz anonimizacji danych IBM Optim.

Opis bardzo ciekawych wystapień oraz prezenatcje panelistów zostały zamieszczone na stronie Think TANK.

Fot. Jerzy Krupowies.