BI Insight partnerem konferencji Think TANK " Cyberbezpieczeństwo w organizacji"

BI Insight partnerem konferencji Think TANK " Cyberbezpieczeństwo w organizacji"

Tematem naszej prezentacji były nadużycia uprawnień (fraud) oraz anonimizacja danych w kontekscie najnowszej regulacji GDPR.

Konferencja została objeta honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.