Micro Focus wprowadził Vertica 9

Micro Focus wprowadził Vertica 9

Nowa wersja potraja wydajność ładowania, znacznie zwiększa wydajność zapytań dzięki spłaszczonym tabelom i zwiększa współbieżność nawet o 60 procent. Ponadto Vertica 9 natywnie integruje się z kluczowymi technologiami ekosystemowymi i innowacjami open source, w tym Microsoft PowerBI, Cloudera Manager i Apache Spark 2.1.

Najważniejsze cechy i ulepszenia Vertica 9:

  • Uczenie maszynowe w bazie danych - Zapewnia kompleksowy zestaw nowych algorytmów uczenia maszynowego do kategoryzacji, przeuczenia i przewidywania w celu zwiększenia szybkości przetwarzania, eliminując potrzebę pobierania próbek w dół i przenoszenia danych.
  • Obsługa nowych funkcji przygotowywania danych w celu uzyskania większego znaczenia z danych, przy jednoczesnej poprawie jakości analizy.
  • Udoskonalone zarządzanie danymi podstawowymi i wysoka wydajność analityczna- odzwierciedla ciągłe inwestycje w podstawową architekturę bazy danych, w tym większe zarządzanie ogromnymi ilościami danych historycznych dzięki hierarchicznemu zarządzaniu partycjami i bardziej konsekwentnie wysoką wydajność w najbardziej wymagających aplikacjach z najbardziej wyrafinowanymi zapytaniami analitycznymi.
  • Parquet Writer - przedstawia nowego autora parkietu HDFS - zbudowanego na szybkiej i niezawodnej technologii Vertica, która pozwala nie tylko czytać, ale także zapisywać dane i wyniki na HDFS.
  • Spłaszczone tabele - Ułatwia wykonywanie złożonych operacji JOIN w wielu tabelach, znacznie mniej uciążliwych i znacznie wydajniejszych. Analitycy mogą szybko pisać proste i szybkie zapytania, tak jakby dane znajdowały się w jednym dużym płaskim stole bez potrzeby zmiany istniejących schematów, upraszczając i przyspieszając proces i zarządzanie analizą dużych danych w bazach danych o złożonych schematach.

Więcej dowiecie się na https://www.vertica.com/v9/

Dlaczego Twoja firma potrzebuje rozwiązań klasy BI?

Dlaczego Twoja firma potrzebuje rozwiązań klasy BI?

Korzystanie z rozwiązań „klasy” BI umożliwia rozwój produktów i usług, a także przyczynia się do wzrostu efektywności procesów biznesowych. Wynika to z tego, że stosowanie BI przekłada się na wzrost przychodów oraz redukcję kosztów.

Przedsiębiorstwa, które potrafią analizować dane, w sposób szybki i skuteczny, są w stanie lepiej zarządzać ryzykiem, dostosowywać się do zmian oraz realizować długofalowe strategie.

Badania wykazują, że firmy korzystające z rozwiązań Business Intelligence podejmują skuteczne decyzje o wiele szybciej niż przedsiębiorstwa, które ich nie stosują.

Osoby decyzyjne, posługujące się informacjami pochodzącymi z różnych systemów IT, są zalewane poprzez ogromne ilości danych. W takim przypadku, efektywność procesu decyzyjnego zostaje znacząco zredukowana, ze względu na potrzebę grupowania, analizowania oraz wyboru najistotniejszych informacji. Nie dość, że powyższy proces pochłania dużo czasu, to na dodatek wysiłek, który jest na niego poświęcony obniża wydajność analityczną menedżerów. W przypadku odpowiednio dobranych narzędzi BI wszystko może dziać się nieporównywalnie szybciej, ze względu na automatyzację tego procesu.

Organizacje, które nie stosują powyższego rozwiązania, a chcą zachować przewagę konkurencyjną na rynku, powinny pomyśleć o jego wdrożeniu. Na początkowym etapie, najlepszym rozwiązaniem są konsultacje z przedsiębiorstwem, które wdraża tego typu rozwiązania. Pomogę one w doborze najlepszego narzędzia i wskażą różne obszary, które mogłyby być przez nie wspomagane.

Poniższe badanie zostało przeprowadzone przez mgr Kamila Soszkę, pracownika BI Insight, który jest doktorantem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Motywacja do napisania niniejszego artykułu sprowadza się do następujących faktów (otwarte odpowiedzi wybranych respondentów):

• "Brak jasno określonych korzyści z wdrożenia.";

• "Brak osób z poziomu zarządu rozumiejących potrzebę i korzyści z wdrożenia BI.";

• "Niechęć na wprowadzanie w ogóle zmian informatyczno-technologicznych. Brak dokumentacji techniczno-systemowej, brak dokumentacji o ładowanych, przetwarzanych danych i systemach zasilających.";

Przedstawiamy fragment, w którym znajdziemy odpowiedź na pytanie, jakie bariery powstrzymują przedsiębiorstwa przed wdrażaniem narzędzi klasy Business Intelligence oraz jakie korzyści wynikają z ich stosowania. Odpowiedź na powyższe kwestie, wskaże dlaczego warto poświęcić im szczególną uwagę.

Do najczęściej wskazywanych barier utrudniających wdrażanie BI w polskich przedsiębiorstwach jest brak gruntownej analizy potrzeb i oczekiwań klienta,  nieprawidłowo zdefiniowane cele wdrożenia BI, niska jakość danych oraz brak zrozumienia potrzeb jego wdrożenia i zasad działania. Respondenci nie boją się jednak konieczności przeprowadzania szkoleń.

Przeszkodę tę można łatwo pokonać poprzez przeprowadzenie w przedsiębiorstwie prezentacji oraz szkoleń.

„Mimo wskazanych zalet BI, przedsiębiorstwa nie osiągają pełnych korzyści z jego stosowania. Wynika to z różnych aspektów. Pierwszym z nich, jest sam proces wdrażania BI. Bowiem, aby móc czerpać z niego korzyści należy go właściwie zaimplementować. Główną barierą przy wdrożeniach BI jest to, że przedsiębiorstwa nie są w stanie właściwie zidentyfikować swoich potrzeb, co przekłada się na nieprawidłowe cele wdrażania BI. Klientom, często wydaje się, że gdy ogólnikowo opisują swoją potrzebę lub problem, to przedsiębiorstwo które wdraża BI zna wszystkie szczegóły niezbędne, aby go wdrożyć.”

Profesjonalna analiza obecnej kondycji danych pozwoli na precyzyjne dopasowanie oferty i przeszkolenie pracowników.

„BI to narzędzie stosowane przez menedżerów i kluczowy element wspomagania decyzji, wykorzystywany do rozwiazywania semi- i niestrukturyzowanych problemów. Rozwiązywanie tego typu problemów decyzyjnych, które charakteryzuje wysoki stopień złożoności, wymaga dostarczania różnego rodzaju informacji. Natomiast, BI jest jednym ze źródeł, z którego pozyskuje się informację wspierającą radzenie sobie, z tego rodzaju problemami.

Wykorzystuje się go w celu rozpoznania problemu oraz wyboru najlepszego rozwiązania.”

„W świetle przeprowadzonych badań, potwierdza się to, iż BI odgrywa znaczącą rolę w działalności współczesnych przedsiębiorstw. Wyrazem tego są wskazane korzyści ze stosowania BI, do których należą m.in.: dostarczanie podstaw do podejmowania decyzji, których pochodną są wiarygodne informacje, pozyskiwane w sposób szybki oraz sprawny. Korzyści ze stosowania BI rozpatrywane są, zarówno w horyzoncie krótko- jak i długoterminowym.”

„Ze względu na to, iż BI dostarcza szybkiej oraz kompleksowej informacji na temat prowadzonej działalności, uznaje się go za kluczowy element procesów decyzyjnych. Jego zastosowanie pozwala na przeprowadzanie zaawansowanych analiz, którym służy możliwość budowy przejrzystych raportów oraz analiz. W związku z tym stosuje się go w obszarach, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw: finanse, sprzedaż oraz kontroling.” 

Warsztat "Poznaj Swoje Dane" organizowany przez Bi Insight oraz Oracle Polska S.A.

Warsztat "Poznaj Swoje Dane" organizowany przez Bi Insight oraz Oracle Polska S.A.

Bi Insight oraz Oracle Polska S.A. zapraszają na warsztat poświęcony analityce biznesowej, podczas których zostaną przedstawione najnowsze trendy zachodzące w rozwiązaniach IT służących uzyskiwaniu korzyści biznesowych z posiadanych danych. 
Kolejnym aspektem, który zostanie poruszony to bezpieczeństwo, wykrywanie i zapobieganie nadużyciom zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym – szczególnie ważnym pod kątem RODO.

AGENDA: 
1. Self-service BI - jak samodzielnie przygotować analizy przy użyciu narzędzia Oracle Data Visualisation 
2. System Informacji Zarządczej, kokpity menadżerskie (dashboardy) wsparcie sprawnego zarządzania organizacją także poprzez urządzenia mobilne 
3. Jak zabezpieczyć organizację przed nadużyciami wewnętrznymi i zewnętrznymi ? 
4. Jakość danych w hurtowni danych - w jaki sposób o nią zadbać i monitorować ? 
5. Pytania i odpowiedzi 
6. Panel demo – samodzielne przygotowanie analiz (prosimy osoby zainteresowane o zabranie laptopa i poinformowanie organizatorów podczas zgłoszenia) 
7. Obiad 

REJESTRACJA: 
warsztaty@biinsight.pl
Ilość miejsc ograniczona

25.10.2017, godz. 10:00 – 15:00 
ul. Przyokopowa 31A, 01-377 Warszawa, 
6 piętro. Siedziba Oracle Polska

BI Insight partnerem konferencji Think TANK " Cyberbezpieczeństwo w organizacji"

BI Insight partnerem konferencji Think TANK " Cyberbezpieczeństwo w organizacji"

Tematem naszej prezentacji były nadużycia uprawnień (fraud) oraz anonimizacja danych w kontekscie najnowszej regulacji GDPR.

Konferencja została objeta honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.